=

KÍNH ĐIÊU KHẮC CỬA CHÍNH

2.150.000₫

KÍNH ĐIÊU KHẮC CỬA CHÍNH

Hoa văn khắc lõm tạo khối 3D trên kính cường lực dày 10ly. Tranh kính nhìn được hoa văn cả 2 mặt, 1 mặt khắc lõm xuống kính 1-3ly, 1 mặt nhẵn bóng. Phần nền mờ sần, xuyên sáng, không nhìn xuyên qua.

KÍNH ĐIÊU KHẮC CỬA CHÍNH

Hoa văn khắc lõm tạo khối 3D trên kính cường lực dày 10ly. Tranh kính nhìn được hoa văn cả 2 mặt, 1 mặt khắc lõm xuống kính 1-3ly, 1 mặt nhẵn bóng. Phần nền mờ sần, xuyên sáng, không nhìn xuyên qua.

Sản phẩm liên quan