=

VÁCH KÍNH MÀU

2.550.000₫

Vách kính trang trí

Hoa văn được khắc lõm trên kính 10ly cường lực, phối màu xuyên sáng. Tranh nhìn được 2 mặt, một mặt kính sáng bóng - lắp quay ra ngoài trời và một mặt kính khắc sần, trong nhà.

Vách kính trang trí

Hoa văn được khắc lõm trên kính 10ly cường lực, phối màu xuyên sáng. Tranh nhìn được 2 mặt, một mặt kính sáng bóng - lắp quay ra ngoài trời và một mặt kính khắc sần, trong nhà.

Phần nền tranh tùy mục đích sử dụng: Có thể để kính trong nhìn xuyên qua, để không bị giới hạn không gian hoặc làm mờ xuyên sáng để che chắn, riêng tư.

Sản phẩm liên quan